• rychlostní komunikace E65
 • pole za domem obec malhostovice
 • pole za domem obec malhostovice
 • pole za domem obec malhostovice
 • letecký pohled na pálavu

Služby na které se společnost zaměřuje

 • Polohopisné a výškopisné měření
  • účelové mapy
  • základní mapy závodu
  • geodetické práce pro stavbu a projekt
  • vytyčování staveb
  • vytyčování inženýrských sítí
  • dokumentaci skutečného provedení stavby
 • Práce v katastru nemovitostí
  • geometrické plány pro zaměření stavby
  • geometrické plány pro oddělení
  • geometrické plány pro vyznačení věcného břemene
  • vytyčení vlastnických hranic pozemků
 • Činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra
 • Poradenská činnost v oboru geodézie a katastru nemovitostí

Galerie

Dálnice na pálavu Pohled z hradu děvín Kopec Čebínka směr z Malhostovic
Pohled na pecku od Malhostovic Výměra pozemku Malhostovice